Page MenuHomephabricator

Меню -> преместване в инкубатор
ClosedPublic

Authored by kerberizer on Feb 5 2020, 6:30 PM.

Details

Summary

Добавя в менюто на статии възможност за бързо преместване в инкубатора.

Test Plan

Тествано в моя потребителски common.js.

Diff Detail

Repository
rUI JS/CSS User Interface
Lint
Automatic diff as part of commit; lint not applicable.
Unit
Automatic diff as part of commit; unit tests not applicable.

Event Timeline

kerberizer requested review of this revision.Feb 5 2020, 6:30 PM
kerberizer created this revision.
Harbormaster completed remote builds in B23: Diff 31.Feb 5 2020, 6:30 PM
Borislav added inline comments.Feb 6 2020, 6:10 AM
Gadget-MoveToIncubator.js
47

Последната анонимна функция е излишна, защото променливите $ и mw вече са налични в глобалното именно пространство. Достатъчен е реда:

if ( mw.config.get( 'wgNamespaceNumber' ) === 0 ) initMoveToIncubatorMenu();
kerberizer updated this revision to Diff 32.Feb 6 2020, 9:05 AM

Rm anon func, fix integer comparison

Harbormaster completed remote builds in B24: Diff 32.Feb 6 2020, 9:05 AM
kerberizer added inline comments.Feb 6 2020, 9:17 AM
Gadget-MoveToIncubator.js
47

@Borislav Благодаря ти, Боби! Сигурен ли си също, че е ОК да не използваме $(document).ready(), т.е. $( init... )? Мисля си дали селекторът ще работи, ако се случи скриптът да се изпълни преди да са се заредили елементите на менюто.

kerberizer updated this revision to Diff 33.Feb 6 2020, 9:40 AM

Cosmetic changes for (hopefully) better readability.

Harbormaster completed remote builds in B25: Diff 33.Feb 6 2020, 9:40 AM
Borislav added inline comments.Feb 6 2020, 12:40 PM
Gadget-MoveToIncubator.js
47

Да, прав си.

В твоя първоначален вариант функцията се изпълняваше веднага, а не при $(document).ready(), така че явно няма нужда от допълнителната обвивка. Въпреки това е по-добре да се обвие с ready():

if ( mw.config.get( 'wgNamespaceNumber' ) === 0 ) $( initMoveToIncubatorMenu );
kerberizer updated this revision to Diff 34.Feb 6 2020, 7:18 PM

Developing with ResourceLoader

While here, also set the parentheses-space style to jQ everywhere.

Harbormaster completed remote builds in B26: Diff 34.Feb 6 2020, 7:18 PM
kerberizer added inline comments.Feb 6 2020, 7:34 PM
Gadget-MoveToIncubator.js
47

@Borislav Мда, признавам, че вчера малко претупах нещата с копи-пейст, пък и съм позабравил доста работи. Отделно колко поначало ги знам :D Погледнах пак примерите в Developing with ResourceLoader и върнах анонимната функция, но вече като биндната към ready. Не знам дали има практическа разлика дали ще бъде бинднат целия if, или само извикването на initMoveToIncubatorMenu(), но така ми изглежда някак по-прегледно. Дано не пропускам нещо. :)

Borislav accepted this revision.Feb 6 2020, 7:37 PM
This revision is now accepted and ready to land.Feb 6 2020, 7:37 PM