Page MenuHomephabricator

Fix the EditToolbar
ClosedPublic

Authored by kerberizer on Nov 6 2018, 6:00 PM.

Details

Summary

Restore the functionality of the EditToolbar broken by https://phabricator.wikimedia.org/rMWcfa70ea6d003ae69d52aad67a543912449c71e00

NOTE: Този пач връща само падащите менюта и бутоните за добавяне на знаци и уикисинтаксис, но не и форматиращите бутони в самия тулбар на редактора. Може би трябва да решим дали има смисъл да се опитваме да върнем и тях. Реално новият редактор вече си ги има (Настройки -> Редактиране -> Включване на разширената лента с инструменти).
Test Plan

Diff Detail

Repository
rUI JS/CSS User Interface
Lint
Automatic diff as part of commit; lint not applicable.
Unit
Automatic diff as part of commit; unit tests not applicable.

Event Timeline

kerberizer requested review of this revision.Nov 6 2018, 6:00 PM
kerberizer created this revision.
Harbormaster completed remote builds in B7: Diff 8.Nov 6 2018, 6:00 PM
kerberizer planned changes to this revision.Nov 6 2018, 6:55 PM

Това всъщност наистина беше доста брутален копи-пейст, който няма да работи просто така. MwToolbar.js конкретно има нужда от оправяне.

kerberizer updated this revision to Diff 9.Nov 6 2018, 7:28 PM

Entirely rewrote Gadget-MwToolbar.js with only the code we actually need.

Harbormaster completed remote builds in B8: Diff 9.Nov 6 2018, 7:28 PM
kerberizer edited the summary of this revision. (Show Details)Nov 6 2018, 7:31 PM
kerberizer edited the test plan for this revision. (Show Details)
kerberizer edited the summary of this revision. (Show Details)Nov 6 2018, 7:54 PM
kerberizer edited the summary of this revision. (Show Details)Nov 6 2018, 8:36 PM
kerberizer edited the test plan for this revision. (Show Details)Nov 6 2018, 9:08 PM
Borislav accepted this revision.Nov 7 2018, 11:05 AM
This revision is now accepted and ready to land.Nov 7 2018, 11:05 AM

Много елегантно решение! :-)

kerberizer marked an inline comment as done.Nov 7 2018, 1:10 PM

@Borislav Благодаря ти, Боби! Като се има предвид, че се уча, това наистина значи много за мен. Ще трябва обаче да изчакаме до петък, преди ботът да може да синхронизира страниците.

This revision was automatically updated to reflect the committed changes.