Page MenuHomephabricator

Павел Георгиев, участник в МОО от Герман, Демирхисарско
Open, WishlistPublic

Event Timeline

kerberizer triaged this task as Wishlist priority.Nov 15 2018, 12:43 PM
kerberizer created this task.
kerberizer created this object with edit policy "Македония (Project)".
PavelM70 added a subscriber: PavelM70.EditedNov 16 2018, 9:26 AM

Павел Томов Георгиев (Чавков) е роден на 25.6.1890 в село Герман, Демирхисарско, син на Тома Герогиев Чавков и Вангелия, има двама братя- Тодор и Христо, както и 3 сестри - Злата, Велика и София. Участва в МОО в състава на 3а бригада, 11а Серска дружина, 1а рота под командването на Димитър Зографов от Велес. В Балканската война участва в битките при Картал Тепе (4-7.11.1912), Мерхамли (14.11.1912) и Шар-Кьой (27-28.1.1913) и Междусъюзническата война- Султан тепе (17-22.6.1913) и Дулица (6.7.1913). В информация от ДВИА, при постъпване в опълчението е записал е като свой роднина своя дядо - Георги Чавков, което предполага, че вероятно баща му не е бил вече сред живите. Прабаба ми Вангелия е доживяла до след 1960 в село Кромидово.
Става свидетел на зверствата на гърците непосредствено след края на Междусъюзническата война в село Горно Броди- http://macedonia.kroraina.com/karnegi/prilozhenie_D.htm. (показание № 59- Павел Чавков допълва, че той видял как гръцките войници отвели 7 или 8 жени голи до Горно Броди ).
В Първата Световна война взима участие в периода 0.1.01.1917-27.10.1918 г в състава на 4-ти Опълченски Полк, 1а дружина, 1а рота 3и взвод, като през 1918 е повишен последователно в ефрейтор (1.4.1918) и младши подофицер (1.6.1918, източник - бойни дневници и реляции на ротата, ДВИА Велико Търново). През 1917 г ротата изпълнява охранителна дейност южно от Охрид, между Охридското и Преспанското езера - при селата Трапезица, Пещани, Кажани и Пелистер, като в през януари 1918 поема към Моравската инспекционна област, където се установяват в Джунис в края на месеца и са охрана на ж.п. линията и гарата до октомври, след което се изтеглят през Зайчар и Кула до Видин, като ротата е разформирована на 27.10.1918 г. Интересно е, че в книгите е вписан като Атанасов, Павел Георгиев, набор 1906, т.е. роден 1885 г! Друг факт, че през 1918 е дал адрес "върж чифл. плевенско", което не кореспондира на съществуващо населено място, а най-вероятно се касае за Държавен Чифлик плевенско, днешното село Победа.
След 3е войни се заселва в село Кнежа, около 1920 г, жени се за Елица Василева на 26.12.1920, като има 2 деца - Мария (1922) и Борис (1925). Почива от туберкулоза на 11.3.1934 г.

PavelM70 added a comment.EditedNov 16 2018, 9:29 AM


Кръщелно свидетелство на Павел Георгиев, издадено от Петрич, 1920. Явно оригиналното е загубено в родното му село след нахлуването и окупацията от Гърция.


Ефрейтор Павел Георгиев (правия), ПСВ, 4и опълченски полк, снимката е правена около юни-юли месец 1918 г.


Павел Георгиев с неговите деца - Мария (р.1922) и Борис (р 1925), снимка около 1930-1931 г.


Църквата Св Мъченик Георги, Герман (дн Схистолитос), 29.10.2018

kerberizer added a subscriber: Мико.EditedNov 16 2018, 9:33 AM

@PavelM70 Това е изключително ценно, много Ви благодаря! Можете ли да кажете кои са хората на 2-та и 3-тата снимки, както и знаете ли кога са правени? Също какво е изобразено на четвъртата снимка - явно е църква Св. Георги, но къде е и каква е връзката, а също от кого е правена снимката?

@Мико, мисля, че може да ти е интересно също да погледнеш.

На 2е снимки е дядо, Павел Георгиев - първата - изправения, като по време на ПСВ 1918 г е повишен от редник първо в ефрейтор (на тази снимка), после и в чин младши подофицер. Това е църквата, в която е кръстен дядо ми, само тя, и училището са запазени досега. Ходих преди 3-4 седмици до Герман, сега Схистолитос. Живеят едва няколко семейства, интересното е, че има 1 българка женена там.

PavelM70 added a comment.EditedNov 16 2018, 1:27 PM

На втората снимка, около 1930-1931 г, е дядо ми децата си - леля и татко.

Интересното е и, че, всъщност фамилното име е Човков, в смисъл прадядо ми се е казвал Тома Гергиев Човков, като дядо записва като роднина при постъпване в МОО неговия дядо - Георги Човков. Има да търся какво се е случило с баща му и майка му. Намерих и за негов брат, Тодор. Има много за търсене.

PavelM70 added a comment.EditedNov 16 2018, 1:30 PM

Училището в Герман, както и остатъци от селото. Махленско свидетелство за Павел Томов и брат му Тодор Томов.


Свидетелство за участието на дядо ми Павел Георгиев в МОО. С огромни благодарности към г-н Захари Георгиев от Пловдив, който го е откупил и запазил от търговци и ми го дари. За информация, свидетелството е съхранявано от леля ми до 15.3.1994, когато е дарено на ВМРО (изх номер 44), имам оригинален документ с мокър печат за това, подписано от Евг Еков...


Архив на записване на доброволци в Македоно Одринското Опълчение. Дядо ми е под номер 38.

In T5#112, @PavelM70 wrote:


Архив на записване на доброволци в Македоно Одринското Опълчение. Дядо ми е под номер 38.

@Мико