Page MenuHomephabricator

Лицензиране на програмния код, използван в Уикипедия
Open, WishlistPublic

Description

Работен (недовършен) текст:

Дали не е добре да изберем подходящ специфичен лиценз за JS, CSS и Lua кода, който пишем за Уикипедия? Виждам причините така:
# В момента реално работещият програмен код (т.е. не примерен код в статии) ''евентуално'' попада в общата графа „въвеждано съдържание“.
# В [[:m:Terms of use#Licensing of Content]] конкретно се разглежда допринасянето на текст и „Non-text media“. От формална правна гледна точка програмният код не попада в нито една от двете групи.
# Съдържанието в Уикипедия по подразбиране се лицензира под CC BY-SA и GFDL, нито един от които [https://creativecommons.org/faq/#can-i-apply-a-creative-commons-license-to-software не е подходящ за програмен код]. Единствено изключение е CC0, под който например аз досега бях лицензирал малките си скриптове за Уикипедия в GitHub, но той не е одобрен от [https://opensource.org/licenses OSI], а и общественото достояние е сложна материя с много условности в световен мащаб – неслучайно текстът на лиценза прави уговорката „To the extent possible under law“.

Най-лесно е да си кажем „всичката Мара втасала“, но проблемът е, че когато „втасаме“, прелицензирането на код, писан от купища хора, ще бъде кошмар (реално ние ''вече'' имаме купища, но за това по-долу). В същото време, взимането на подобно решение въобще не е сложно, за да го отлагаме, а единственото, което ще се изисква в бъдеще, е когато се създават нови страници с код, отгоре да се поставя съответният лиценз.

Накратко, предлагам следното:
# Да изберем подходящ лиценз за програмния код; моето предложение е [https://opensource.org/licenses/MIT MIT], който е [https://choosealicense.com/ едновременно прост и с минимални ограничения].
# Когато създаваме ''нови'' страници със ''собственоръчно написан'' програмен код, да слагаме нужния текст на лиценза, например:
<syntaxhighlight lang="javascript">
Copyright 2018 Luchesar V. ILIEV

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
( function( $, mw, undefined ) {
	if (
		mw.config.get( 'wgAction' ) !== 'history' ||
		$.inArray( mw.config.get( 'wgCanonicalNamespace' ), [ 'MediaWiki', 'Module' ] ) === -1
	) return;
(...)

Полезни връзки:

Event Timeline

kerberizer triaged this task as Wishlist priority.Nov 16 2018, 8:42 AM
kerberizer created this task.
kerberizer updated the task description. (Show Details)