Page MenuHomephabricator

Използване на BGM в Уикипедия
Open, WishlistPublic

Description

Excerpt from a mail to Yuri Astrakhan by @Dido3 (Tue, Nov 13, 2018 at 4:28 PM):

Kartographer is a wonderful tool to illustrate articles.
Unfortunately OSM data in Bulgaria is not abundant - usually a blank map tile is presented. A possible resolution for me is to use a free WMS tiling service from the Bulgarian open BGMountains project (through their WMS tiling server www.kade.si ). However, I see the Kartographer extension bound to a single WMS tiling service at MediaWiki.
My question is: does Kartographer support attaching to an arbitrary free mapping service provider different from the MediaWiki map? If not, is there a way to provide such an option (e.g. for the Wikipedia Editor to enter an arbitrary WMS link to use it within the map frame)?

Event Timeline

kerberizer triaged this task as Wishlist priority.Nov 19 2018, 11:17 AM
kerberizer created this task.
kerberizer created this object with edit policy "Картография (Project)".

@Borislav Боби, става дума за новите динамични карти от разширението Kartographer. Фондацията са си направили тяхна услуга, https://maps.wikimedia.org/, която ползва данни от Openstreetmap. За съжаление, тия данни наистина са доста бедни за нашия регион и едва ли много бързо ще се обогатят. В същото време има чудесната BGmountains (BGM). @Dido3 се интересуваше дали от Фондацията няма да се навият да добавят BGM като достъпен за избиране слой в картите в статиите и е писал в тоя смисъл на един (главния?) от разработчиците на разширението, който работи за Фондацията. Една седмица обаче вече няма отговор и аз по принцип имам известни подозрения, че там може да не са особено ентусиазирани -- по различни причини.

В същото време тия динамични карти (примерно в Баба Вида) в крайна сметка откъм клиента се задвижват от JS код, който показва нужните PNG файлове с части от картата. Мислех си -- не знам дали не е твърде наивно -- не можем ли да си направим джаджа, която да прихваща тия заявки, и да ги транслира в подходящи за BGM (или дори, като най-грозна кръпка, да подменя вече показаните тайлове). На практика, вместо да се показват PNG-та, изтеглени от maps.wikimedia.org, ще се теглят PNG-та от тайловия сървър на BGM. Дали това да се прави за конкретната статия или не, може би бихме могли да правим с някакъв метакод, примерно някакъв наш си клас на съответния html елемент.

kerberizer updated the task description. (Show Details)Nov 19 2018, 11:30 AM

Предполагам, че Фондацията няма да се съгласи браузъра да тегли неща от чужди сървъри. По този начин чуждия сървър получава пряка информация за посетителите и това може да е в противоречие с Декларацията за поверителност.