Page MenuHomephabricator
Feed Advanced Search

Mar 10 2020

kerberizer defrocked Spiritia.
Mar 10 2020, 9:48 AM

Aug 29 2018

Spiritia committed rUI96ee9ed9a7a1: Временно скриване на бутона Upload в меню Мултимедийни настройки на Визуалния… (authored by Spiritia).
Временно скриване на бутона Upload в меню Мултимедийни настройки на Визуалния…
Aug 29 2018, 9:17 AM
Spiritia committed rUI40252c52f1e7: Нова страница: „#cat_a_lot { bottom: 0; display: block; position: fixed… (authored by Spiritia).
Нова страница: „#cat_a_lot { bottom: 0; display: block; position: fixed…
Aug 29 2018, 9:16 AM
Spiritia committed rUI3325508bb511: Нова страница: „'''Cat-a-lot''' – Джаджа, която помага за местенето на… (authored by Spiritia).
Нова страница: „'''Cat-a-lot''' – Джаджа, която помага за местенето на…
Aug 29 2018, 9:16 AM
Spiritia committed rUIca6da29a3d2a: макар и само за файлове, но все някаква работа ще свърши (authored by Spiritia).
макар и само за файлове, но все някаква работа ще свърши
Aug 29 2018, 9:16 AM
Spiritia committed rUIf613e1d5e29d: /* editing-gadgets */ една благинка от Общомедия: * Cat-a-lot… (authored by Spiritia).
/* editing-gadgets */ една благинка от Общомедия: * Cat-a-lot…
Aug 29 2018, 9:16 AM
Spiritia committed rUIc5ab64c6672d: Temporary logo for 200 000 articles -- да видим какво и колко ще се помаже :) (authored by Spiritia).
Temporary logo for 200 000 articles -- да видим какво и колко ще се помаже :)
Aug 29 2018, 9:11 AM
Spiritia committed rUI55448dd1167e: без ухиленото човече, en: и subst: -- за тези имаше съгласие на У:Р, че не се… (authored by Spiritia).
без ухиленото човече, en: и subst: -- за тези имаше съгласие на У:Р, че не се…
Aug 29 2018, 9:10 AM
Spiritia committed rUIa4b2924737cb: тест с &# 124; вместо | за надписа на бутона (authored by Spiritia).
тест с &# 124; вместо | за надписа на бутона
Aug 29 2018, 9:08 AM
Spiritia committed rUIddba663ed986: много интересно се омазва... [[...|]] - за отляво и [[|...]] хем работи, хем… (authored by Spiritia).
много интересно се омазва... [[...|]] - за отляво и [[|...]] хем работи, хем…
Aug 29 2018, 9:08 AM
Spiritia committed rUIa5063c38f300: да си оправя оманото (authored by Spiritia).
да си оправя оманото
Aug 29 2018, 9:08 AM
Spiritia committed rUI9b0f0e28e552: двата ref-а, двете препратки с разделител (authored by Spiritia).
двата ref-а, двете препратки с разделител
Aug 29 2018, 9:08 AM
Spiritia committed rUIa3504d65a6ea: двата ref-а, двете препратки с разделител (authored by Spiritia).
двата ref-а, двете препратки с разделител
Aug 29 2018, 9:08 AM
Spiritia committed rUI99ff9040b8ec: тест с <ref name="">_ </ref> и [[ _ | ]] (authored by Spiritia).
тест с <ref name="">_ </ref> и [[ _ | ]]
Aug 29 2018, 9:08 AM
Spiritia committed rUI91311f0e5d33: тест с <ref name="">_ </ref> и [[ _ | ]] (authored by Spiritia).
тест с <ref name="">_ </ref> и [[ _ | ]]
Aug 29 2018, 9:08 AM
Spiritia committed rUIc8087e06e61b: решението на лъчо за ширината на sitenotice-а (authored by Spiritia).
решението на лъчо за ширината на sitenotice-а
Aug 29 2018, 9:01 AM
Spiritia committed rUIbde8ed72a196: не стана (authored by Spiritia).
не стана
Aug 29 2018, 9:01 AM
Spiritia committed rUI7fbc95943a6c: /* Put the big X in the top-right (ltr) or top-left (rtl) corner */ -- дано не… (authored by Spiritia).
/* Put the big X in the top-right (ltr) or top-left (rtl) corner */ -- дано не…
Aug 29 2018, 9:01 AM
Spiritia committed rUIb8a49e0ec796: или така...? (authored by Spiritia).
или така...?
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUI096d0a385fe5: а може би с + ще стане (authored by Spiritia).
а може би с + ще стане
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUIfef23ef0cf1d: не стана пък (authored by Spiritia).
не стана пък
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUI845778b628ae: &nbsp ; дава някакъв проблем, може би & amp ; ще помогне (authored by Spiritia).
&nbsp ; дава някакъв проблем, може би & amp ; ще помогне
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUI1c5d7482e8a3: Нова страница: <nowiki>{{cite book |title= >>|<< |last= |first= |authorlink=… (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>{{cite book |title= >>|<< |last= |first= |authorlink=…
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUI94ac55c683ab: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUIa1225879dd0a: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUI02f636080bcd: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUIb8dc97fa589c: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUIa0475b75a302: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUIe9c2c0a7278f: я и с подписче (authored by Spiritia).
я и с подписче
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUI54ef882291fd: Нова страница: <nowiki>{{subst:П-тест1|>>|<<}}</nowiki> (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>{{subst:П-тест1|>>|<<}}</nowiki>
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUIa3b7770ba611: Нова страница: <nowiki>{{subst:П-шега1|>>|<<}}</nowiki> (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>{{subst:П-шега1|>>|<<}}</nowiki>
Aug 29 2018, 8:59 AM
Spiritia committed rUId7f8cf252acb: Нова страница: <nowiki>{{subst:П-спам1|>>|<<}}</nowiki> (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>{{subst:П-спам1|>>|<<}}</nowiki>
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI3590c1e6ced9: Нова страница: <nowiki>{{subst:П-копиране1|>>|<<}}</nowiki> (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>{{subst:П-копиране1|>>|<<}}</nowiki>
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUIb1c058d34349: Нова страница: <nowiki>{{subst:П-изтриване1|>>|<<}}</nowiki> (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>{{subst:П-изтриване1|>>|<<}}</nowiki>
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI2fa4fd35d773: без излишно заглавие на раздел (authored by Spiritia).
без излишно заглавие на раздел
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI5f5d30e605d1: Нова страница: <nowiki>== Предупреждение == {{subst:П-вандал1|>>|<<}}</nowiki> (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>== Предупреждение == {{subst:П-вандал1|>>|<<}}</nowiki>
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI8bbef8b7931c: Нова страница: <nowiki>{{subst:добре дошли нерег>>|<<}}~~~~ </nowiki> (authored by Spiritia).
Нова страница: <nowiki>{{subst:добре дошли нерег>>|<<}}~~~~ </nowiki>
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI1a3606160733: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUIebd0843301c7: Нова страница: '''LongEditSummaries''' ''(Дълги резюмета)'' добавя 50… (authored by Spiritia).
Нова страница: '''LongEditSummaries''' ''(Дълги резюмета)'' добавя 50…
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI08f43e4678a3: допълнение (authored by Spiritia).
допълнение
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUIed5d385bfc0d: търсенето трябва да е в bg.wikipedia, не в en. (authored by Spiritia).
търсенето трябва да е в bg.wikipedia, не в en.
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI6e67c9ba6f62: едно търсене локално на български и второ - в английската у (authored by Spiritia).
едно търсене локално на български и второ - в английската у
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI73b8190e4087: + Core.js (authored by Spiritia).
+ Core.js
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUIef78803c978a: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI3d4996802319: и името на скрипта (authored by Spiritia).
и името на скрипта
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI17a16d985ee0: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI15e324f0d2fe: Нова страница: importOuterScript("MediaWiki:Gadget-externalsearch.js", "en"); (authored by Spiritia).
Нова страница: importOuterScript("MediaWiki:Gadget-externalsearch.js", "en");
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUId85c4354b7b8: Нова страница: В страницата за [[Специални:Търсене|Търсене]] добавя селектор… (authored by Spiritia).
Нова страница: В страницата за [[Специални:Търсене|Търсене]] добавя селектор…
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI7cee0d5726a9: откоментирам Blackskin // добавям LongEditSummaries , ExternalSearch (authored by Spiritia).
откоментирам Blackskin // добавям LongEditSummaries , ExternalSearch
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI514746933cf9: + (authored by Spiritia).
+
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUIb0884ceb8c3a: + | оценка = (authored by Spiritia).
+ | оценка =
Aug 29 2018, 8:58 AM
Spiritia committed rUI05e7de42dd81: {{редактирам}} - остана един неописан случай, и то май по-разпространения ;-) (authored by Spiritia).
{{редактирам}} - остана един неописан случай, и то май по-разпространения ;-)
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUI19b910be9260: изказ, уточнение (authored by Spiritia).
изказ, уточнение
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUI1b9497a26a84: това е текстът на връзката на този екран (authored by Spiritia).
това е текстът на връзката на този екран
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUI205c1a6a6c6f: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUIaed206d89e36: Нова страница: '''[[МедияУики:Gadget-Quick patrol.js|Quick patrol]]''' (''Бързо… (authored by Spiritia).
Нова страница: '''[[МедияУики:Gadget-Quick patrol.js|Quick patrol]]''' (''Бързо…
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUI7207a31b4813: опс, това е вярното (authored by Spiritia).
опс, това е вярното
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUIf2e7372532dd: Нова страница: '''Quick patrol''' (''Бързо патрулиране'') е удобство за… (authored by Spiritia).
Нова страница: '''Quick patrol''' (''Бързо патрулиране'') е удобство за…
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUI86f06a7cdcbf: Нова страница: Патрулиране (authored by Spiritia).
Нова страница: Патрулиране
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUIfb6fecfb7e11: /* patrol-gadgets */ (authored by Spiritia).
/* patrol-gadgets */
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUI99744991888e: /* patrol-gadgets */ + jQuery.js (authored by Spiritia).
/* patrol-gadgets */ + jQuery.js
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUIb8457f9af7ff: == patrol-gadgets == * quickpatrol|Quick patrol.js (authored by Spiritia).
== patrol-gadgets == * quickpatrol|Quick patrol.js
Aug 29 2018, 8:56 AM
Spiritia committed rUI5e5a85a51bc4: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI15a438e9b256: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI6853c1404cd3: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIdcbe0aa5cbe3: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUId74e010f0fc3: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIdadbf371129c: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI0b4a7a60d135: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUId7896ad9613e: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIc87e5f4504ad: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIab9ea6f71a31: на бг (authored by Spiritia).
на бг
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUId450a070c6f5: без интервалче (authored by Spiritia).
без интервалче
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI49fe5394c8b6: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUId3c31f02e7f9: преподреждане (authored by Spiritia).
преподреждане
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI541c894a59f9: Нова страница: '''Big dynamap''' позволява зареждането на по-голяма версия на… (authored by Spiritia).
Нова страница: '''Big dynamap''' позволява зареждането на по-голяма версия на…
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIc4d1a38681be: +Big dynamap (authored by Spiritia).
+Big dynamap
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIa05333548363: Advisor няма нужда от Core.js (authored by Spiritia).
Advisor няма нужда от Core.js
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIb0366904447b: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIfd8691854816: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIc73b4b1d680e: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI99c9663d1f66: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUId99171b0d15d: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI9c89f3ac647f: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI5924970f83ce: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI0f6b0301a8a5: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI045dfd2801e8: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI0ac89378ecf0: превод (authored by Spiritia).
превод
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI633da9358f12: ced --> EditGuard (authored by Spiritia).
ced --> EditGuard
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIf9ba1bc51e96: *** празно резюме *** (authored by Spiritia).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI8edeceedc994: Нова страница: '''Advisor''' следи и предлага за поправка (преди натискането на… (authored by Spiritia).
Нова страница: '''Advisor''' следи и предлага за поправка (преди натискането на…
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIefe2ff3b4242: нещо ми се беладжийства... :) добавям Advisor и ced (authored by Spiritia).
нещо ми се беладжийства... :) добавям Advisor и ced
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI277e5c04ef26: Нова страница: // Българска версия на скрипта Advisor.js, // копирана тук от… (authored by Spiritia).
Нова страница: // Българска версия на скрипта Advisor.js, // копирана тук от…
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUI859953380479: Нова страница: Cats-on-top прави копие на реда с категориите начело на… (authored by Spiritia).
Нова страница: Cats-on-top прави копие на реда с категориите начело на…
Aug 29 2018, 8:55 AM
Spiritia committed rUIe9eac5c7b199: - {{МедияУики:Poll.js}} (authored by Spiritia).
- {{МедияУики:Poll.js}}
Aug 29 2018, 8:54 AM
Spiritia committed rUI3d40e9d4ecdc: списък на (authored by Spiritia).
списък на
Aug 29 2018, 8:54 AM
Spiritia committed rUI20dd582218a1: Нова страница: {| width=80% class="wikitable sortable" ! width=30% | Меню ! (authored by Spiritia).
Нова страница: {| width=80% class="wikitable sortable" ! width=30% | Меню !
Aug 29 2018, 8:54 AM
Spiritia committed rUI02dd967ab696: без излишествата (authored by Spiritia).
без излишествата
Aug 29 2018, 8:54 AM
Spiritia committed rUId06fad1f6337: втори, незадължителен параметър (authored by Spiritia).
втори, незадължителен параметър
Aug 29 2018, 8:54 AM
Spiritia committed rUI2c3e663f6bb4: само за проба (authored by Spiritia).
само за проба
Aug 29 2018, 8:54 AM