Page MenuHomephabricator
Feed Advanced Search

Aug 29 2018

Borislav committed rUI2ad2f8321477: българското име като водещо (authored by Borislav).
българското име като водещо
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUIf16b2fdade8c: българското име като водещо (authored by Borislav).
българското име като водещо
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUI4fac2a2ab5d7: #loadIndicator вече не се ползва (authored by Borislav).
#loadIndicator вече не се ползва
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUIad82d4aaddde: Нова страница: [[Специални:Джаджи|Джаджи]], които се зареждат за всички… (authored by Borislav).
Нова страница: [[Специални:Джаджи|Джаджи]], които се зареждат за всички…
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUIa7de3b59954d: Нова страница: * [[commons:Help:Gadget-HotCat|Документация в Общомедия]] (на… (authored by Borislav).
Нова страница: * [[commons:Help:Gadget-HotCat|Документация в Общомедия]] (на…
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUI5b685777f57b: <source lang="javascript">, напасване на препратки към категории и шаблони (authored by Borislav).
<source lang="javascript">, напасване на препратки към категории и шаблони
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUIbed365b9452a: поправка на дефиницията на HotCat.messages.using; ползване на jQuery.extend (authored by Borislav).
поправка на дефиницията на HotCat.messages.using; ползване на jQuery.extend
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUI18ae90a55ccb: Нова страница: Същинското тяло на EditToolbar се намира в [[МедияУики:Gadget… (authored by Borislav).
Нова страница: Същинското тяло на EditToolbar се намира в [[МедияУики:Gadget…
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUI87ebfe910c6a: включване на джаджата EditToolbar (authored by Borislav).
включване на джаджата EditToolbar
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUI6ebdbcceeda3: допълнителната редакторска лента става джаджа EditToolbar (authored by Borislav).
допълнителната редакторска лента става джаджа EditToolbar
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUI86d318f1b626: поправки, за да работи като джаджа (authored by Borislav).
поправки, за да работи като джаджа
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUIa13d71cbb43b: define fake API as fallback when core is not loaded (authored by Borislav).
define fake API as fallback when core is not loaded
Aug 29 2018, 9:08 AM
Borislav committed rUId244f3ed4e3f: use mw.Message instead of own MessageLanguage (authored by Borislav).
use mw.Message instead of own MessageLanguage
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI9db573a23a1c: "en" is fallback language (authored by Borislav).
"en" is fallback language
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIbb3260855ced: изключвам EditToolbar, докато не разбера какво му има (authored by Borislav).
изключвам EditToolbar, докато не разбера какво му има
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI32269fb841bd: *** празно резюме *** (authored by Borislav).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI3f48073ef149: връщам Edittools, има някакъв проблем с кеша (authored by Borislav).
връщам Edittools, има някакъв проблем с кеша
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI90d8793acfcd: допълнителните инструменти за редактиране отиват в отделна джаджа (authored by Borislav).
допълнителните инструменти за редактиране отиват в отделна джаджа
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI2af912e404ec: +EditToolbar (заредена по подразбиране); ползва втора скрита джаджа EditToolbar… (authored by Borislav).
+EditToolbar (заредена по подразбиране); ползва втора скрита джаджа EditToolbar…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIa59f67fa8afc: Нова страница: Същинска дефиниция на '''EditToolbar'', допълнителната лента с… (authored by Borislav).
Нова страница: Същинска дефиниция на '''EditToolbar'', допълнителната лента с…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI6765e06a0943: Нова страница: '''Допълнителна лента с интрументи за редактиране''' — падащи… (authored by Borislav).
Нова страница: '''Допълнителна лента с интрументи за редактиране''' — падащи…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIf701674c50c5: основното тяло на EditToolbar - старите edit tools - бутони, падащи менюта… (authored by Borislav).
основното тяло на EditToolbar - старите edit tools - бутони, падащи менюта…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIbaacab52231a: Нова страница: if ($.inArray( mw.config.get( 'wgAction' ), [ 'edit', 'submit' ]… (authored by Borislav).
Нова страница: if ($.inArray( mw.config.get( 'wgAction' ), [ 'edit', 'submit' ]…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIb2a15cda9b4e: *** празно резюме *** (authored by Borislav).
*** празно резюме ***
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI7c9e0f230b9d: remove Core.js dependency from all gadgets (authored by Borislav).
remove Core.js dependency from all gadgets
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI38e5974625e6: use mw.loader.load (authored by Borislav).
use mw.loader.load
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIc687e4f7ee93: use mw.loader.load (authored by Borislav).
use mw.loader.load
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI9a41a84627e3: use mw.loader.load (authored by Borislav).
use mw.loader.load
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIaa8489f17d23: use mw.loader.load (authored by Borislav).
use mw.loader.load
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIe3eb4c42ded7: use cache param by import (authored by Borislav).
use cache param by import
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI242b95c1248c: load gadget from mediawiki.org (authored by Borislav).
load gadget from mediawiki.org
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIdc96f391a266: load gadget from mediawiki.org (authored by Borislav).
load gadget from mediawiki.org
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI5786a206f4d0: Blackskin няма нужда от Core.js (authored by Borislav).
Blackskin няма нужда от Core.js
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIa60d9278bfa3: LongEditSummaries не е нужна, резюмето поддържа 255 знака (authored by Borislav).
LongEditSummaries не е нужна, резюмето поддържа 255 знака
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIbbf4a264e0c9: изтриване на "Technical restrictions" title fix, може да се замести напълно… (authored by Borislav).
изтриване на "Technical restrictions" title fix, може да се замести напълно…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIef380d149c36: махам Wikimediaplayer — изглежда, че отдавна не се ползва (authored by Borislav).
махам Wikimediaplayer — изглежда, че отдавна не се ползва
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI06e3952f629f: use mw.Message instead of own MessageLanguage (authored by Borislav).
use mw.Message instead of own MessageLanguage
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIeb30706abf5f: #pt-quicklinks - line-height: 2em !important (authored by Borislav).
#pt-quicklinks - line-height: 2em !important
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI6bb567d1ec4e: напасване, за да работи и с компактното меню (authored by Borislav).
напасване, за да работи и с компактното меню
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI211f1cc67ffa: use mw.ext.Patroller only if existing (authored by Borislav).
use mw.ext.Patroller only if existing
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIc5e24fc8c859: /* patrol-gadgets */ връщам, не работи така (authored by Borislav).
/* patrol-gadgets */ връщам, не работи така
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI33d8fb04066f: зареждане на Quick patrol само при патрульори (authored by Borislav).
зареждане на Quick patrol само при патрульори
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI06d1516a68a7: името OpenStreetMap в началото (authored by Borislav).
името OpenStreetMap в началото
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIcee9ed743bfd: Нова страница: Добавя връзка към карта от [http://openstreetmap.org/… (authored by Borislav).
Нова страница: Добавя връзка към карта от [http://openstreetmap.org/…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI36cda618e047: add OpenStreetMap to interface-gadgets (authored by Borislav).
add OpenStreetMap to interface-gadgets
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI38ca08635b6c: OpenStreetMap става джаджа (authored by Borislav).
OpenStreetMap става джаджа
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI0eedb768921b: и коментара в началото (authored by Borislav).
и коментара в началото
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIde9aabaf8af9: пренасяне на кода от [[МедияУики:Common.js]]; копие на [[de:MediaWiki:Gadget… (authored by Borislav).
пренасяне на кода от [[МедияУики:Common.js]]; копие на [[de:MediaWiki:Gadget…
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUI3be1a2a3649f: без всички неактивни джаджи (authored by Borislav).
без всички неактивни джаджи
Aug 29 2018, 9:07 AM
Borislav committed rUIea9b75288fa3: replace own MessageLanguage with mw.Message (authored by Borislav).
replace own MessageLanguage with mw.Message
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI0b9514b5dfa7: define mw.ext if not defined (authored by Borislav).
define mw.ext if not defined
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI739a134d3199: use mw.Message instead of own MessageLanguage (authored by Borislav).
use mw.Message instead of own MessageLanguage
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI56e570112e8c: fix bulkpatroller.enhanceBulkDiffLink - diff link is in the third table cell (authored by Borislav).
fix bulkpatroller.enhanceBulkDiffLink - diff link is in the third table cell
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI666cb3ffbcf7: use new definitions of mw.ext.Patroller (authored by Borislav).
use new definitions of mw.ext.Patroller
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI00f62ae07d7c: patroller.bulk depends on patroller.quick (authored by Borislav).
patroller.bulk depends on patroller.quick
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIf540af2825af: fix a variable name - s/diffs/revids (authored by Borislav).
fix a variable name - s/diffs/revids
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI0818c3e2699e: turn patrollers into classes and link them to the mediaWiki object (authored by Borislav).
turn patrollers into classes and link them to the mediaWiki object
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIaa5672a2a963: always enable patrollers if user is a patroller (authored by Borislav).
always enable patrollers if user is a patroller
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIac663cd95c13: do patrolling by revid instead of rcid; use mw.Api for patrol token; other… (authored by Borislav).
do patrolling by revid instead of rcid; use mw.Api for patrol token; other…
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIbfce6dcde078: use mw.Api for [[У:СИ]] transclusion instead of Mwbot (authored by Borislav).
use mw.Api for [[У:СИ]] transclusion instead of Mwbot
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIbb4a5b2879b5: replace old spinner.gif with an image from commons (authored by Borislav).
replace old spinner.gif with an image from commons
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIbd203fab2c36: bind .patrollink clicks to document.body (authored by Borislav).
bind .patrollink clicks to document.body
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIbdbe38635968: use mw.util.getUrl() instead of deprecated mw.util.wikiGetlink() (authored by Borislav).
use mw.util.getUrl() instead of deprecated mw.util.wikiGetlink()
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI7863b30379c0: use mw.util.getUrl() instead of deprecated mw.util.wikiGetlink() (authored by Borislav).
use mw.util.getUrl() instead of deprecated mw.util.wikiGetlink()
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIbf4567318485: use jQuery.on() instead of jQuery.live() (authored by Borislav).
use jQuery.on() instead of jQuery.live()
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI266269feca5d: wrap Mwbot calls in jQuery.ready (authored by Borislav).
wrap Mwbot calls in jQuery.ready
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI81079177d563: use mediawiki.cookie instead of $.cookie by Memory - fixes [[У:СИ]] transclusion (authored by Borislav).
use mediawiki.cookie instead of $.cookie by Memory - fixes [[У:СИ]] transclusion
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIc826265b89fd: местя openStreetMapToggle() при основната дефиниция на osm (authored by Borislav).
местя openStreetMapToggle() при основната дефиниция на osm
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUI76166aa4a37c: rewrite to remove usage of old Creator object (authored by Borislav).
rewrite to remove usage of old Creator object
Aug 29 2018, 9:06 AM
Borislav committed rUIb97bc91f4723: кодиране на скобите при title.volleyball::background (authored by Borislav).
кодиране на скобите при title.volleyball::background
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI93e76d3e3b42: проба - махане на кавичките при .title.volleyball::background (authored by Borislav).
проба - махане на кавичките при .title.volleyball::background
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIf994c478aada: replace inArray() with $.inArray(); replace mw.util.wikiGetLink with mw.util. (authored by Borislav).
replace inArray() with $.inArray(); replace mw.util.wikiGetLink with mw.util.
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIb2697c6604c3: use $.cookie instead of old Cookie object (authored by Borislav).
use $.cookie instead of old Cookie object
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIb8265502055e: преместване на дефиниции и основни функции пак в основния скрипт (authored by Borislav).
преместване на дефиниции и основни функции пак в основния скрипт
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI50d8b5ee4eeb: преместване на инструментите за редакция на [[МедияУики:Common.js/edit.js]]… (authored by Borislav).
преместване на инструментите за редакция на [[МедияУики:Common.js/edit.js]]…
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI6ed049748857: грешка (authored by Borislav).
грешка
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI43e34b2e93a0: поправка на поздравителното съобщение за нерегистрираните потребители (authored by Borislav).
поправка на поздравителното съобщение за нерегистрираните потребители
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIfff87ca46ad3: изпълняване при jquery.ready, вместо при wikipage.content (authored by Borislav).
изпълняване при jquery.ready, вместо при wikipage.content
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIc0e13c588941: изпълняване при jquery.ready, вместо при wikipage.content (authored by Borislav).
изпълняване при jquery.ready, вместо при wikipage.content
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI229327955e35: мигриране на още неща от wikipage.content към jquery.ready (authored by Borislav).
мигриране на още неща от wikipage.content към jquery.ready
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIf60e2e0fb063: бърза проба - връзване на setupCustomEditTools към jquery.ready (authored by Borislav).
бърза проба - връзване на setupCustomEditTools към jquery.ready
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI38882a729e24: проба с mw.loader.using("user") (authored by Borislav).
проба с mw.loader.using("user")
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI8f215a71138f: без умаляване на шрифта на .custom-toolbar select (authored by Borislav).
без умаляване на шрифта на .custom-toolbar select
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIbc3833617e1b: премахване на JSconfig - стар код, който отдавна не работи (authored by Borislav).
премахване на JSconfig - стар код, който отдавна не работи
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI7b7e734136ff: run setupCustomEditTools on user.ready - use timeout (authored by Borislav).
run setupCustomEditTools on user.ready - use timeout
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIde2a83a2a327: изпълняване на setupCustomEditTools при document.ready (authored by Borislav).
изпълняване на setupCustomEditTools при document.ready
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIa13c613cfe64: use mw.util.addPortletLink (authored by Borislav).
use mw.util.addPortletLink
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIfc57e7b2f6d6: lincrease line-height of .custom-toolbar (authored by Borislav).
lincrease line-height of .custom-toolbar
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI43c695cd3435: clear floating before .custom-toolbar (authored by Borislav).
clear floating before .custom-toolbar
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI608623c7797d: bugfix GeoBox_Init (authored by Borislav).
bugfix GeoBox_Init
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI0540547e50ba: пренаписване на GeoBox_Init() чрез jQuery (authored by Borislav).
пренаписване на GeoBox_Init() чрез jQuery
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI9be9f9fff0b1: bugfixes by Projectlinks() (authored by Borislav).
bugfixes by Projectlinks()
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIc5ce6abd09e2: bugfix (authored by Borislav).
bugfix
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUIb7b26c178f41: bugfix (authored by Borislav).
bugfix
Aug 29 2018, 9:05 AM
Borislav committed rUI6a8074b3ac17: bugfix (authored by Borislav).
bugfix
Aug 29 2018, 9:04 AM
Borislav committed rUI8a8b77b5f445: remove unused code (authored by Borislav).
remove unused code
Aug 29 2018, 9:04 AM
Borislav committed rUI399d0dce0f84: нова toggleChars() - не знам дали въобще са нужни тези знаци (authored by Borislav).
нова toggleChars() - не знам дали въобще са нужни тези знаци
Aug 29 2018, 9:04 AM
Borislav committed rUI3816075ed55a: вмъкване на съдържанието на МедияУики:Messages/bg.js (authored by Borislav).
вмъкване на съдържанието на МедияУики:Messages/bg.js
Aug 29 2018, 9:04 AM
Borislav committed rUI3a473365c4fe: леко пипване при MessageLanguage - има проблем със зареждането на езиковия файл (authored by Borislav).
леко пипване при MessageLanguage - има проблем със зареждането на езиковия файл
Aug 29 2018, 9:04 AM
Borislav committed rUIafb57465300c: по-светъл фон на бутоните в допълнителното меню и малки други промени (authored by Borislav).
по-светъл фон на бутоните в допълнителното меню и малки други промени
Aug 29 2018, 9:04 AM