Page MenuHomephabricator
Feed All Stories

Thu, Sep 19

Nk committed rLUAad3ae1efb61d: без източници за дата на раждане/смърт - виж Шаблон беседа:Личност (authored by Nk).
без източници за дата на раждане/смърт - виж Шаблон беседа:Личност
Thu, Sep 19, 9:21 AM

Wed, Sep 18

Nk committed rLUA1a54713b6fa1: mistake - overwrites default period when there are no period flags (authored by Nk).
mistake - overwrites default period when there are no period flags
Wed, Sep 18, 11:52 AM
Nk committed rLUA218cc1665334: от ен: (authored by Nk).
от ен:
Wed, Sep 18, 10:19 AM

Tue, Sep 17

Nk committed rLUAc88da6baf464: adapting time links to naming conventions of bgwiki (authored by Nk).
adapting time links to naming conventions of bgwiki
Tue, Sep 17, 7:00 AM

Mon, Sep 16

Nk committed rLUAb91417f11500: ["year"] = ' г.', (authored by Nk).
["year"] = ' г.',
Mon, Sep 16, 2:39 PM
Nk committed rLUAe05d603b849b: филтрирането по дата - от Модул:Wd (authored by Nk).
филтрирането по дата - от Модул:Wd
Mon, Sep 16, 2:19 PM
Nk committed rLUA02e148bbe31c: date parameter (authored by Nk).
date parameter
Mon, Sep 16, 2:10 PM

Fri, Sep 13

Nk committed rLUA121bed819b18: *** празно резюме *** (authored by Nk).
*** празно резюме ***
Fri, Sep 13, 6:44 PM
Sophivorus committed rUI290014ec660d: *** празно резюме *** (authored by Sophivorus).
*** празно резюме ***
Fri, Sep 13, 5:53 PM
Nk committed rLUA546f9406f06a: *** празно резюме *** (authored by Nk).
*** празно резюме ***
Fri, Sep 13, 1:45 PM
Nk committed rLUAfeadcc11e02c: *** празно резюме *** (authored by Nk).
*** празно резюме ***
Fri, Sep 13, 12:53 PM

Wed, Sep 11

kerberizer committed rUI15deedbe3087: [admin-menu] + [[У:ЦИВ]] (authored by kerberizer).
[admin-menu] + [[У:ЦИВ]]
Wed, Sep 11, 4:43 PM

Tue, Sep 10

Nk committed rLUAd0f5eb42ef5e: *** празно резюме *** (authored by Nk).
*** празно резюме ***
Tue, Sep 10, 11:36 AM

Sun, Sep 8

Nk committed rLUA7761b39e2e42: show Julian calendar only after introduction of Gregorian calendar + when… (authored by Nk).
show Julian calendar only after introduction of Gregorian calendar + when…
Sun, Sep 8, 10:37 AM
Nk committed rLUA63151de4d515: handling of 'earliest date'/latest date'; fixed 'references' mistake (authored by Nk).
handling of 'earliest date'/latest date'; fixed 'references' mistake
Sun, Sep 8, 10:10 AM
Nk committed rLUAe8325ccc5080: prepending sourcing circumstances (authored by Nk).
prepending sourcing circumstances
Sun, Sep 8, 9:35 AM
Nk committed rLUAc76a1148dfb2: switching date formats to Module:Wd (authored by Nk).
switching date formats to Module:Wd
Sun, Sep 8, 9:26 AM
Nk committed rLUAe1799b72edb5: *** празно резюме *** (authored by Nk).
*** празно резюме ***
Sun, Sep 8, 9:14 AM
Nk committed rLUAf5442f872d5f: обща препратка за векове, хилядолетия + отчитане на пр.н.е. (authored by Nk).
обща препратка за векове, хилядолетия + отчитане на пр.н.е.
Sun, Sep 8, 9:11 AM
Nk committed rLUA72fcbfe80868: препратки към дати (authored by Nk).
препратки към дати
Sun, Sep 8, 9:02 AM
Ted_Masters committed rLUA0e47a45dc79b: връщам форматирането на езика като езиков код, иначе Cite web ще дава грешки… (authored by Ted_Masters).
връщам форматирането на езика като езиков код, иначе Cite web ще дава грешки…
Sun, Sep 8, 2:36 AM

Sat, Sep 7

Nk committed rLUA27dcd8b11d08: remainders of languageOfWorkOrName (authored by Nk).
remainders of languageOfWorkOrName
Sat, Sep 7, 5:17 PM
Nk committed rLUAdae85333ee9a: fetching data from Wikidata when only 0/1 parameter is provided; old functions… (authored by Nk).
fetching data from Wikidata when only 0/1 parameter is provided; old functions…
Sat, Sep 7, 2:06 PM
Nk committed rLUA858ac53de2aa: separate fields for julian/showJulian - first impacts age calculation (tbd) (authored by Nk).
separate fields for julian/showJulian - first impacts age calculation (tbd)
Sat, Sep 7, 11:29 AM
Nk committed rLUA143f23ae3366: Minor improvements: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
Minor improvements: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 9:49 AM
Nk committed rLUA2ffaeb4a3667: Decreased potential overhead: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
Decreased potential overhead: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 9:46 AM
Nk committed rLUAee5081dd6b57: Normalised argument parsing: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
Normalised argument parsing: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 9:34 AM
Nk committed rLUA6abf21406731: fix: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Module… (authored by Nk).
fix: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Module…
Sat, Sep 7, 8:59 AM
Nk committed rLUAb475a2a836cc: Updated references logic: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
Updated references logic: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 8:56 AM
Nk committed rLUA2d5e22b0aa79: Updated coordinates logic: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
Updated coordinates logic: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 8:50 AM
Nk committed rLUA8ae5ac57b578: small fixes: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
small fixes: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 8:35 AM
Nk committed rLUA4f05d96dda8d: Property P2439 deleted: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
Property P2439 deleted: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 8:32 AM
Nk committed rLUA00aa731bc2f7: Property P2439 deleted (authored by Nk).
Property P2439 deleted
Sat, Sep 7, 8:32 AM
Nk committed rLUA775294a0fb3f: актуализация (authored by Nk).
актуализация
Sat, Sep 7, 8:26 AM
Nk committed rLUA80b5074310a0: raw dates as yyyy-mm-dd: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
raw dates as yyyy-mm-dd: merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 8:17 AM
Nk committed rLUA22e5c7766c34: badge(s) command : merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php? (authored by Nk).
badge(s) command : merging with https://en.wikipedia.org/w/index.php?
Sat, Sep 7, 8:14 AM

Fri, Sep 6

Nk committed rLUA40d1d74b893a: стар стил - в prepare*DateVars (authored by Nk).
стар стил - в prepare*DateVars
Fri, Sep 6, 2:18 PM
Nk committed rLUAaffba82e2ef2: унифициране с формата Модул:Person (authored by Nk).
унифициране с формата Модул:Person
Fri, Sep 6, 1:09 PM

Wed, Sep 4

Ted_Masters committed rLUAd65165d4afd1: да взима стойността само тогава, когато има такава и тя е на български (authored by Ted_Masters).
да взима стойността само тогава, когато има такава и тя е на български
Wed, Sep 4, 4:16 PM

Mon, Sep 2

kerberizer committed rUIadce4362d495: [talk menu] + бъдете смели (authored by kerberizer).
[talk menu] + бъдете смели
Mon, Sep 2, 1:18 PM

Wed, Aug 28

Nk committed rLUA9dbc44cffb7f: nameCommands (authored by Nk).
nameCommands
Wed, Aug 28, 2:45 PM
Nk committed rLUAecfb54cba5bb: поддръжка на description (authored by Nk).
поддръжка на description
Wed, Aug 28, 2:42 PM
kerberizer added a member for PSS 9: ShadeOfGrey.
Wed, Aug 28, 9:04 AM
kerberizer empowered ShadeOfGrey as an administrator.
Wed, Aug 28, 9:03 AM

Mon, Aug 26

kerberizer added a comment to T5: Павел Георгиев, участник в МОО от Герман, Демирхисарско.
In T5#112, @PavelM70 wrote:


Архив на записване на доброволци в Македоно Одринското Опълчение. Дядо ми е под номер 38.

Mon, Aug 26, 7:24 AM · Македония

Aug 18 2019

PavelM70 added a comment to T5: Павел Георгиев, участник в МОО от Герман, Демирхисарско.


Архив на записване на доброволци в Македоно Одринското Опълчение. Дядо ми е под номер 38.

Aug 18 2019, 9:41 AM · Македония

Aug 15 2019

StanProg committed rUI5a2db40ead00: проверен > патрулиран (уеднаквяване на термините); проверен се ползва за друго… (authored by StanProg).
проверен > патрулиран (уеднаквяване на термините); проверен се ползва за друго…
Aug 15 2019, 9:39 AM

Aug 12 2019

StanProg committed rLUA30ce470a35c2: Синхронизиране с английския шаблон: 839038061 (authored by StanProg).
Синхронизиране с английския шаблон: 839038061
Aug 12 2019, 5:11 PM

Aug 7 2019

StanProg committed rUIe52de50980c0: +Шаблон:Cite news (authored by StanProg).
+Шаблон:Cite news
Aug 7 2019, 10:42 PM
StanProg committed rUI4d33f52c0c77: +Шаблон:Cite journal (authored by StanProg).
+Шаблон:Cite journal
Aug 7 2019, 8:55 PM

Jul 29 2019

Ted_Masters committed rLUA87e11033e68c: + есватини (authored by Ted_Masters).
+ есватини
Jul 29 2019, 7:20 PM

Jul 12 2019

kerberizer committed rLUAe3b9afc10825: apparently, I can't even read my own code )) (authored by kerberizer).
apparently, I can't even read my own code ))
Jul 12 2019, 1:14 PM
kerberizer committed rLUAd04c65bcee9d: hmm (authored by kerberizer).
hmm
Jul 12 2019, 12:59 PM
kerberizer committed rLUA04870edc8280: don't bother showing notes with millennium accuracy (authored by kerberizer).
don't bother showing notes with millennium accuracy
Jul 12 2019, 12:47 PM
kerberizer committed rLUAd55b72b6c72a: + millennium accuracy (authored by kerberizer).
+ millennium accuracy
Jul 12 2019, 12:44 PM

Jun 24 2019

StanProg committed rUIe183ff01197a: +Cite web (authored by StanProg).
+Cite web
Jun 24 2019, 7:37 PM
StanProg committed rUIcef6d0fec21d: Нова страница: „'''ProveIt''' – добавя възможност за управление на източниците… (authored by StanProg).
Нова страница: „'''ProveIt''' – добавя възможност за управление на източниците…
Jun 24 2019, 1:42 PM
StanProg committed rUIbd1717cad854: /* editing-gadgets */ добавяне на ProveIt (authored by StanProg).
/* editing-gadgets */ добавяне на ProveIt
Jun 24 2019, 1:27 PM
StanProg committed rUId16d6c426d1f: форматиране (authored by StanProg).
форматиране
Jun 24 2019, 1:24 PM
StanProg committed rUIfb817ae66e90: Нова страница: „/** * ProveIt is a powerful reference manager for Wikipedia *… (authored by StanProg).
Нова страница: „/** * ProveIt is a powerful reference manager for Wikipedia *…
Jun 24 2019, 1:21 PM
StanProg committed rUI9acae3073d99: Стилови множества за ProveIt (authored by StanProg).
Стилови множества за ProveIt
Jun 24 2019, 1:18 PM
kerberizer committed rUIb34ce0b7d9df: [et-menus] test2 was omitted (authored by kerberizer).
[et-menus] test2 was omitted
Jun 24 2019, 10:23 AM

Jun 10 2019

Ted_Masters committed rLUAdba007d63615: *** празно резюме *** (authored by Ted_Masters).
*** празно резюме ***
Jun 10 2019, 6:07 PM

Jun 9 2019

kerberizer changed the visibility for F52702: Список кавалерам российских Императорских и Царских орденов на 1846.pdf.
Jun 9 2019, 1:41 PM

Jun 7 2019

kerberizer committed rUI7cb5b2da9ed1: [adm menu] + заплахи + преработка (authored by kerberizer).
[adm menu] + заплахи + преработка
Jun 7 2019, 9:32 AM
kerberizer committed rUI05d7c012e4d0: [adm menu] add ending period (authored by kerberizer).
[adm menu] add ending period
Jun 7 2019, 9:32 AM
kerberizer committed rUIa87b47c9edb6: [адм меню] стандартен текст за причината (authored by kerberizer).
[адм меню] стандартен текст за причината
Jun 7 2019, 9:15 AM

Jun 4 2019

Ted_Masters committed rLUAa188b933705d: корекция на параметри; разделяне с интервал при повече от 3 числа в… (authored by Ted_Masters).
корекция на параметри; разделяне с интервал при повече от 3 числа в…
Jun 4 2019, 12:48 AM
Ted_Masters committed rLUA0ec8baf1e38d: източниците доближени максимално близо до форматирането в cite шаблоните… (authored by Ted_Masters).
източниците доближени максимално близо до форматирането в cite шаблоните…
Jun 4 2019, 12:48 AM

May 26 2019

kerberizer committed rSPAMb124edef4605: *** празно резюме *** (authored by kerberizer).
*** празно резюме ***
May 26 2019, 1:18 PM
kerberizer committed rSPAMbfd29d8fd6ff: *** празно резюме *** (authored by kerberizer).
*** празно резюме ***
May 26 2019, 1:18 PM
kerberizer committed rSPAM8c4bfdec7e9f: *** празно резюме *** (authored by kerberizer).
*** празно резюме ***
May 26 2019, 1:18 PM
kerberizer committed rSPAMc22068f0d740: уточнение как се прави мачване и корекция на част от РЕ (authored by kerberizer).
уточнение как се прави мачване и корекция на част от РЕ
May 26 2019, 1:12 PM
kerberizer committed rSPAM3ca380a766af: уточнение как се прави мачването (authored by kerberizer).
уточнение как се прави мачването
May 26 2019, 1:09 PM
kerberizer committed rSPAMf2780688ade3: \bstrumicadenes\.mk\b (authored by kerberizer).
\bstrumicadenes\.mk\b
May 26 2019, 12:36 PM

May 22 2019

Ted_Masters committed rLUAa06c72e6fe5a: допълнителна проверка за български (authored by Ted_Masters).
допълнителна проверка за български
May 22 2019, 3:52 PM
Ted_Masters committed rLUA288d5d0f4797: да проверява дали страницата е свързана с обект в Уикиданни, както и има ли… (authored by Ted_Masters).
да проверява дали страницата е свързана с обект в Уикиданни, както и има ли…
May 22 2019, 2:38 AM

May 17 2019

DiBabelYurikBot committed rLUA0fa98ccbe415: Копиране на 1 промяна от Capankajsmilyo: „copied from enwiki“ от [[mw:Module… (authored by DiBabelYurikBot).
Копиране на 1 промяна от Capankajsmilyo: „copied from enwiki“ от [[mw:Module…
May 17 2019, 4:03 PM

May 13 2019

kerberizer committed rUI2d19526aee81: [edittoolbar] + Δασκάλες στον Μακεδονικό Αγώνα (authored by kerberizer).
[edittoolbar] + Δασκάλες στον Μακεδονικό Αγώνα
May 13 2019, 12:50 PM

May 6 2019

kerberizer committed rUI7e3564483aee: [edittoolbar] + μακεδονομάχοι & Bible (authored by kerberizer).
[edittoolbar] + μακεδονομάχοι & Bible
May 6 2019, 8:01 PM

May 5 2019

DiBabelYurikBot committed rLUA97c0631a86b8: Копиране на 5 промени от Yurik: „breaking: ignore lang param in format(), use… (authored by DiBabelYurikBot).
Копиране на 5 промени от Yurik: „breaking: ignore lang param in format(), use…
May 5 2019, 11:33 PM
Ted_Masters committed rLUA85b01e28456c: нови редове след завършване на клетките, за да не води до счупване на списъци… (authored by Ted_Masters).
нови редове след завършване на клетките, за да не води до счупване на списъци…
May 5 2019, 10:13 AM

May 4 2019

DiBabelYurikBot committed rLUA249870cc8842: Copying 4 changes by Yurik: "optimize libraryUtil loading only when needed, fix… (authored by DiBabelYurikBot).
Copying 4 changes by Yurik: "optimize libraryUtil loading only when needed, fix…
May 4 2019, 3:30 AM

May 3 2019

PSS_9 committed rLUA7404937ac631: [[У:БОТ|Бот]]: изтриване на [[У:ВАНД|вандализъм]] (authored by PSS_9).
[[У:БОТ|Бот]]: изтриване на [[У:ВАНД|вандализъм]]
May 3 2019, 2:40 PM
Rasheff committed rLUA827e5ba6d353: Нова страница: „local p = {} p.upper = function(frame) local s = mw.text. (authored by Rasheff).
Нова страница: „local p = {} p.upper = function(frame) local s = mw.text.
May 3 2019, 8:00 AM

May 2 2019

PSS_9 committed rLUAbd8ae994c6dc: [[У:БОТ|Бот]]: премахнат вероятен [[У:ВАНД|вандализъм]] на [[Специални… (authored by PSS_9).
[[У:БОТ|Бот]]: премахнат вероятен [[У:ВАНД|вандализъм]] на [[Специални…
May 2 2019, 9:57 AM
79.141.166.18 committed rLUAb6300f93b032: *** празно резюме *** (authored by 79.141.166.18).
*** празно резюме ***
May 2 2019, 9:54 AM

May 1 2019

DiBabelYurikBot committed rLUA1f9aa162324b: Copying 5 changes by Yurik: "fix doc translation link, Trim parameter… (authored by DiBabelYurikBot).
Copying 5 changes by Yurik: "fix doc translation link, Trim parameter…
May 1 2019, 3:04 AM

Apr 29 2019

46.40.74.175 committed rLUA3a811a080742: Премахната редакция 9456701 на [[Special:Contributions/151.251.255.243|151.251. (authored by 46.40.74.175).
Премахната редакция 9456701 на [[Special:Contributions/151.251.255.243|151.251.
Apr 29 2019, 1:20 PM
151.251.255.243 committed rLUA5ac4a9883c94: *** празно резюме *** (authored by 151.251.255.243).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:20 PM
46.40.74.175 committed rLUAe010ced09589: *** празно резюме *** (authored by 46.40.74.175).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:20 PM
151.251.255.243 committed rLUA0092c2d03147: *** празно резюме *** (authored by 151.251.255.243).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:20 PM
151.251.255.243 committed rLUA5599d8bb85eb: *** празно резюме *** (authored by 151.251.255.243).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:17 PM
PSS_9 committed rLUAad6aa467b52d: [[У:БОТ|Бот]]: премахнат вероятен [[У:ВАНД|вандализъм]] на [[Специални… (authored by PSS_9).
[[У:БОТ|Бот]]: премахнат вероятен [[У:ВАНД|вандализъм]] на [[Специални…
Apr 29 2019, 1:17 PM
151.251.255.243 committed rLUA44310bb80bb8: Премахната редакция 9456692 на [[Special:Contributions/46.40.74.175|46.40.74. (authored by 151.251.255.243).
Премахната редакция 9456692 на [[Special:Contributions/46.40.74.175|46.40.74.
Apr 29 2019, 1:17 PM
46.40.74.175 committed rLUA4f0e71ed6675: *** празно резюме *** (authored by 46.40.74.175).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:16 PM
46.40.74.175 committed rLUAec4920b0b16f: *** празно резюме *** (authored by 46.40.74.175).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:16 PM
151.251.255.243 committed rLUAc7b18c314126: *** празно резюме *** (authored by 151.251.255.243).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:13 PM
151.251.255.243 committed rLUA8f3fe35aeb4b: *** празно резюме *** (authored by 151.251.255.243).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:13 PM
151.251.255.243 committed rLUAa0ac31f2d017: *** празно резюме *** (authored by 151.251.255.243).
*** празно резюме ***
Apr 29 2019, 1:10 PM