Page MenuHomephabricator
Feed All Stories

Dec 31 2019

BotNinja committed rLUAfc1039d2e26d: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUA82b9ff29b6ac: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUA4319fd3edaa9: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUA09903aef0915: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUA29d90de2e8ad: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUAd15e9abf9208: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUA8aab36919db3: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUAb1113c6df3f6: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUA3ca323118551: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUA2b6c4d66917f: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:44 AM
BotNinja committed rLUAa419ffbbb9ea: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:43 AM
BotNinja committed rLUA0b7ca042d0a7: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:43 AM
BotNinja committed rLUA907bd3135964: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:43 AM
Termininja committed rLUA584db07f7272: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 31 2019, 7:43 AM
BotNinja committed rLUAe512d9e4e942: Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by BotNinja).
Нова страница: „{{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 31 2019, 7:40 AM
Termininja committed rLUAa64c2f6132bc: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 31 2019, 7:22 AM
Termininja committed rLUA2110b6bfa043: /* Употреба */ (authored by Termininja).
/* Употреба */
Dec 31 2019, 6:58 AM
Termininja committed rLUAc188c3878273: /* Употреба */ (authored by Termininja).
/* Употреба */
Dec 31 2019, 6:55 AM
Termininja committed rLUA97e9b2efe78c: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 31 2019, 6:48 AM
Termininja committed rLUAeaadf3696028: /* Употреба */ (authored by Termininja).
/* Употреба */
Dec 31 2019, 6:48 AM
Ted_Masters committed rLUA9431ebc395d2: *** празно резюме *** (authored by Ted_Masters).
*** празно резюме ***
Dec 31 2019, 1:31 AM
Ted_Masters committed rLUA423d15aee4e4: + {{превод}}; закоментиране на проблемна част (authored by Ted_Masters).
+ {{превод}}; закоментиране на проблемна част
Dec 31 2019, 1:28 AM

Dec 30 2019

Termininja committed rLUA6f2e85753e7a: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 30 2019, 9:02 PM
Termininja committed rLUAb00e6db2d5f0: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 30 2019, 8:44 PM
Termininja committed rLUAa9c90d6e910f: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 30 2019, 8:38 PM
Termininja committed rLUA221ef04f34cf: без външни модули (authored by Termininja).
без външни модули
Dec 30 2019, 7:43 PM
Termininja committed rLUAb301e0313c52: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 30 2019, 3:10 PM
Termininja committed rLUAdccef39bb4e0: /* Употреба */ (authored by Termininja).
/* Употреба */
Dec 30 2019, 3:01 PM
Termininja committed rLUA9767d4bfaae3: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 30 2019, 3:01 PM
Termininja committed rLUA593442760e55: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 30 2019, 2:58 PM
Termininja committed rLUA1995de681cfa: /* Употреба */ (authored by Termininja).
/* Употреба */
Dec 30 2019, 2:43 PM
Termininja committed rLUAea3c42bc0664: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 30 2019, 10:09 AM
StanProg committed rLUA16aef8bcaa04: Добавена функция service_years() (authored by StanProg).
Добавена функция service_years()
Dec 30 2019, 12:35 AM

Dec 29 2019

Termininja committed rLUA172df47fd10c: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 10:54 PM
Termininja committed rLUA4ea399c4c195: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 10:41 PM
Termininja committed rLUAc2a4ffbb5a95: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 10:32 PM
Termininja committed rLUAcd4e0d52aea2: /* Употреба */ (authored by Termininja).
/* Употреба */
Dec 29 2019, 10:26 PM
Termininja committed rLUA5dc41bd00ed3: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 10:26 PM
Termininja committed rLUA34924cfaf25f: /* Употреба */ (authored by Termininja).
/* Употреба */
Dec 29 2019, 9:33 PM
Termininja committed rLUAf4c38fc70dc6: Нова страница: „ {{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ… (authored by Termininja).
Нова страница: „ {{Подстраница с документация}} <!-- МОЛЯ ДОБАВЯЙТЕ КАТЕГОРИИТЕ…
Dec 29 2019, 9:24 PM
Termininja committed rLUAd44faa8c05ec: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 9:21 PM
Termininja committed rLUA633bb17a7321: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 9:18 PM
Termininja committed rLUA6cb876f08317: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 9:18 PM
Termininja committed rLUA4c8501899232: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 9:05 PM
Termininja committed rLUA16e5a602d6c1: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:53 PM
Termininja committed rLUA6add6fc4da53: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:47 PM
Termininja committed rLUAf671e5760c73: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:44 PM
Termininja committed rLUA819f9c96a519: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:37 PM
Termininja committed rLUA6c576df5fca2: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:34 PM
Termininja committed rLUA9248031dd92e: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:34 PM
Termininja committed rLUAbdaf0c3f5e90: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:31 PM
Termininja committed rLUA5657d4422a4d: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:25 PM
Termininja committed rLUA897c0b4af346: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:19 PM
Termininja committed rLUAda86db39d9ea: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:19 PM
Termininja committed rLUA2bbdb32dde83: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:19 PM
Termininja committed rLUA8daf58db0925: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:15 PM
Termininja committed rLUA9da2d64b61f1: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:12 PM
Termininja committed rLUAb1abede9a147: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:00 PM
Termininja committed rLUA290cef1791a2: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 8:00 PM
Termininja committed rLUA2359132416cb: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 7:57 PM
Termininja committed rLUAc2f0f4764bd8: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 7:54 PM
Termininja committed rLUA88e911a3db08: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 7:44 PM
Termininja committed rLUAcf4e58c8686e: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 7:38 PM
Termininja committed rLUAd4591f36402b: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 7:26 PM
Termininja committed rLUAbb44152447ed: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 7:23 PM
Termininja committed rLUAd835edd589bf: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 7:23 PM
Termininja committed rLUAadbfc2575cb6: test (authored by Termininja).
test
Dec 29 2019, 7:20 PM
Termininja committed rLUAd1379159d6d1: да не гърми когато не съществува търсеното property (authored by Termininja).
да не гърми когато не съществува търсеното property
Dec 29 2019, 1:18 PM
Termininja committed rLUAf27873e453b2: /* count */ (authored by Termininja).
/* count */
Dec 29 2019, 1:15 PM
Termininja committed rLUAaa00b227bdc7: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 1:12 PM
Termininja committed rLUA0ae46fd73e51: [[У:БИСФ|бързо изтриване]], т.4 (ненужна): автор: [[Special… (authored by Termininja).
[[У:БИСФ|бързо изтриване]], т.4 (ненужна): автор: [[Special…
Dec 29 2019, 1:12 PM
Termininja committed rLUAca54b5a708ff: Нова страница: „local wiki = { langcode = mw.language.getContentLanguage(). (authored by Termininja).
Нова страница: „local wiki = { langcode = mw.language.getContentLanguage().
Dec 29 2019, 1:09 PM
Termininja committed rLUAb583f14aaec9: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 1:06 PM
Termininja committed rLUAa0d98dd2341a: брой qualifiers за определено property (authored by Termininja).
брой qualifiers за определено property
Dec 29 2019, 1:00 PM
Termininja committed rLUA6481b9556a4f: /* claim */ qualifier по избор за property по избор (authored by Termininja).
/* claim */ qualifier по избор за property по избор
Dec 29 2019, 12:38 PM
Termininja committed rLUA38f9764c9906: да не гърми когато не съществува търсения qualifier (authored by Termininja).
да не гърми когато не съществува търсения qualifier
Dec 29 2019, 12:11 PM
Termininja committed rLUAb664e061f02d: [[У:БИСФ|бързо изтриване]], т.4 (ненужна): автор: [[Special… (authored by Termininja).
[[У:БИСФ|бързо изтриване]], т.4 (ненужна): автор: [[Special…
Dec 29 2019, 11:55 AM
Termininja committed rLUA47ec0533e5ef: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:52 AM
Termininja committed rLUA6fc7abede637: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:31 AM
Termininja committed rLUA426fc6bf9554: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:31 AM
Termininja committed rLUA3752f0ce5fa9: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:31 AM
Termininja committed rLUAf48c57e10eb1: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:28 AM
Termininja committed rLUA0a5c008160b3: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:27 AM
Termininja committed rLUA92901625d71d: testing (authored by Termininja).
testing
Dec 29 2019, 11:24 AM
Termininja committed rLUA06a5e42df311: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:18 AM
Termininja committed rLUA2ed73520921c: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:15 AM
Termininja committed rLUAf5012b0b6dcc: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:15 AM
Termininja committed rLUA56de0cf68d68: *** празно резюме *** (authored by Termininja).
*** празно резюме ***
Dec 29 2019, 11:09 AM
Termininja committed rLUA7b1a179df004: опит за вземане на qualifier по избор (authored by Termininja).
опит за вземане на qualifier по избор
Dec 29 2019, 10:35 AM

Dec 28 2019

StanProg committed rLUAaa5aa7a817d2: без occupation; не може да се използва в Модул:Person (authored by StanProg).
без occupation; не може да се използва в Модул:Person
Dec 28 2019, 3:10 AM
StanProg committed rLUA79860e5fdf2d: Добавено свойството occupation/професия (P106) (authored by StanProg).
Добавено свойството occupation/професия (P106)
Dec 28 2019, 3:00 AM

Dec 26 2019

Nk committed rLUA09e23681e352: търсене на ретроними в P1448 на селищата (authored by Nk).
търсене на ретроними в P1448 на селищата
Dec 26 2019, 11:06 AM

Dec 25 2019

Stanqo committed rLUAa52277e23495: Нова страница: „{{Ombox|image=[[Image:Stop hand nuvola. (authored by Stanqo).
Нова страница: „{{Ombox|image=[[Image:Stop hand nuvola.
Dec 25 2019, 2:35 PM
Stanqo committed rLUA654548a34a3f: /* Arbitrary Access */ (authored by Stanqo).
/* Arbitrary Access */
Dec 25 2019, 2:35 PM
Stanqo committed rLUAb35c63f4363b: /* Example in Infobox template */ (authored by Stanqo).
/* Example in Infobox template */
Dec 25 2019, 2:35 PM
Stanqo committed rLUA59471a3cca65: Нова страница: „-- vim: set noexpandtab ft=lua ts=4 sw=4: require('Module:No… (authored by Stanqo).
Нова страница: „-- vim: set noexpandtab ft=lua ts=4 sw=4: require('Module:No…
Dec 25 2019, 1:45 PM
Stanqo committed rLUAb8242a66eccc: Нова страница: „<!-- Please place categories where indicated at the bottom of… (authored by Stanqo).
Нова страница: „<!-- Please place categories where indicated at the bottom of…
Dec 25 2019, 12:04 PM
Stanqo committed rLUAd75c29df50f9: Нова страница: „-- Sandbox 2 - Cantonese module to implement use of a blacklist… (authored by Stanqo).
Нова страница: „-- Sandbox 2 - Cantonese module to implement use of a blacklist…
Dec 25 2019, 11:52 AM
Stanqo committed rLUAcff9c023ed00: Нова страница: „<noinclude>For documenting developments not yet in the main… (authored by Stanqo).
Нова страница: „<noinclude>For documenting developments not yet in the main…
Dec 25 2019, 11:52 AM
Stanqo committed rLUA1ffa368b7929: Нова страница: „-- Module to implement use of a blacklist and whitelist for… (authored by Stanqo).
Нова страница: „-- Module to implement use of a blacklist and whitelist for…
Dec 25 2019, 11:49 AM