Page MenuHomephabricator

HOWTO: Arcanist
Updated 896 Days AgoPublic

This is a very schematic way of how to create new revisions in Differential:

  1. These need to be done only once.
git clone 'ssh://vcs@phabricator.wikimedia.bg/source/ui.git' # Това е репото с кода за JS/CSS.
cd ui
git config user.name 'Iliev' # Поставете тук своето потребителско име в Уикипедия, като замените интервалите с подчертавки, например Петър Петров -> Петър_Петров.
arc install-certificate # Достатъчно е да се конфигурира веднъж за всички репота в този Фабрикатор.
  1. These are the ones to do for each new proposed patch.
git checkout -b enh/css-cols # Не е критично важно, но изберете подходящо име за branch.
vi Common.css # Очевидно може да използвате какъвто редактор ви кефи.
git commit -a -m 'Подравняване на таблици с над 9 колони'
arc diff --reviewers 'Borislav, Сале' # Може да се въведат и при редактиране на съобщението.
  1. To continue changing the same patch.
vi Common.css # Следваща промяна на пача.
git commit -a --amend -C HEAD
arc diff

See also: https://secure.phabricator.com/w/guides/arcanist_workflows/

Last Author
kerberizer
Last Edited
Feb 20 2019, 1:38 PM

Event Timeline

kerberizer created this document.Nov 1 2018, 9:07 AM
kerberizer edited the content of this document. (Show Details)
kerberizer edited the content of this document. (Show Details)Nov 14 2018, 6:57 PM
kerberizer edited the content of this document. (Show Details)Nov 15 2018, 5:07 PM
kerberizer edited the content of this document. (Show Details)Feb 20 2019, 1:38 PM